Επιλεξτε Λογισμικο

 

 
Εμπορική Διαχείριση
Εκδοση Παραστατικών κάθε είδους.  Διασύνδεση με ΑΑΔΕ για αποστολή των παραστατικών.

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές, Αξιόγραφα, Αποστολή SMS. Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό. 

 • Ονομα: i-Customers Plus με Εμπορική Διαχείριση     Περισσότερα..... 
 • Τιμή: 195,50 Ευρώ                                                                                 
 • Info: Διαχείριση Πελατών με Εμπορική Διαχείριση


         Αγορα απο το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Διαχείριση Πελατoλογίου (Plus Version)

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές, Αξιόγραφα, Αποστολή SMS  

 • Ονομα: i-Customers Plus                   Περισσότερα...... 
 • Τιμή: 180,00 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Πελατών


        Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Διαχείριση Πελατολογίου

Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πληρωμές-Εισπράξεις, Οικονομικά, Συμβάσεις-Συνδρομές. 

 

 • Ονομα: i-Customers                Περισσότερα...... 
 • Τιμή: 150,00 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Πελατολογίου


 Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ασφαλιστικού Γραφείου. (Plus version)

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, Συνεργάτες, Προμήθειες, Υπερ-προμήθειες, Οικονομικά, Αποστολή SMS. 

 • Ονομα: i-Insurance Plus         Περισσότερα......   
 • Τιμή: 170,00 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Ασφαλιστικού Γραφείου


 Αγορα απο το e-shop

 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ασφαλιστικού Γραφείου.

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, Συνεργάτες, Προμήθειες, Υπερ-προμήθειες, Οικονομικά. 

 • Ονομα: i-Insurance        Περισσότερα......    
 • Τιμή: 150,00 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Ασφαλιστικού Γραφείου


 Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Γέφυρες για αυτόματη καταχώρηση της παραγωγής με το i-Insurance Plus

  

 • Ονομα: i-Bridge Works     Περισσότερα......    
 • Τιμή: 105,00 Ευρώ
 • Info: Γέφυρες για αυτόματη καταχώρηση της παραγωγής με το i-Insurance Plus


 Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ιατρείου με Εμπορική Διαχείριση - Εκδοση Παραστατικών.

Ασθενείς, Ιστορικό, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα, Αποστολή SMS, Αξιόγραφα.  

 • Ονομα: i-Medical Office Plus Εμπορική Διαχείριση       Περισσότερα......    
 • Τιμή: 255,00 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Ιατρείου (Plus version)


 Αγορα απο το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ιατρείου. (Plus Version)

Ασθενείς, Ιστορικό, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα, Αποστολή SMS. Αξιόγραφα.

 • Ονομα: i-Medical Office Plus       Περισσότερα......    
 • Τιμή: 195,50 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Ιατρείου (Plus version)


 Αγορα απo το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ιατρείου.

Ασθενείς, Ιστορικό, Καταχώρηση Εξετάσεων, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα. 


 Αγορα απο το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Συνεργείων Καθαρισμού, Αποφράξεων, Απολυμάνσεων.

Η εφαρμογή i-Services Plus είναι ιδανική για Εταιρίες με Συνεργεία (Καθαρισμού, Αποφράξεων κτλ.). Οργανώνει τα Ραντεβού και διαχειρίζεται τα οικονομικά των Εργασιών.

 

 • Ονομα: i-Services Plus    Περισσότερα......
 • Τιμή: 280,50 Ευρώ
 • Info: Διαχείριση Συνεργείων Καθαρισμού, Αποφράξεων, Απολυμάνσεων.


 Αγορα απο το e-shop

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________