Λογισμικο κατα παραγγελια

Αναλαμβάνουμε την Ανάπτυξη Λογισμικού κατόπιν Συμφωνίας. Συμφωνούμε τις Λειτουργικές Προδιαγραφές, τον χρόνο παράδοσης, την τιμή.

 

Μετά την παράδοση του Λογισμικού συνεχίζουμε να το υποστηρίζουμε με συμβόλαιο συντήρησης.

Κατηγορίες

 1. Εφαρμογές "stand alone"
 2. Εφαρμογές "multi user"

 

 • Πολλοί χρήστες σε διαφορετικούς Η/Υ έχουν πρόσβαση σε κοινή Βάση δεδομένων μέσω τοπικού δικτύου. (εως 10 χρήστες)
 • Πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε κοινή Βάση δεδομένων σε δίκτυο ethernet (τεχνολογία client-server) (εως 200 χρήστες)

Τεχνολογίες

Η Επιλογή της Γλώσσας Προγραμματισμού για την Ανάπτυξη του Λογισμικού γίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση εγγυόμαστε πλήρη συμβατότητα  και Ασφάλεια Δεδομένων.

Ένα σύγχρονο σύστημα ανεπτυγμένο με Microsoft .Net και Βάση δεδομένων την ΜS SqlServer μπορεί να μας εξασφαλίσει πληθώρα δυνατοτήτων, και Ασφάλεια Δεδομένων.

 

Λειτουργικές Προδιαγραφές

Οι Τελικές Λειτουργικές Προδιαγραφές θα συζητηθούν και θα Συμφωνηθούν ανάλογα με τις Απαιτήσεις του Πελάτη.

Ενδεικτικά αναφέρονται Μερικές από τις Λειτουργικές Προδιαγραφές που θα έχει η Εφαρμογή.

  • Εισαγωγή στο Σύστημα με Κωδικό Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (username)
  • Διαχείριση Χρηστών (εισαγωγή, αλλαγή, διαγραφή, εκτύπωση, αλλαγή κωδικού).
  • Καταγραφή όλων των κινήσεων του κάθε χρήστη (Αρχεία log).
  • Έλεγχος και περιορισμός στις λειτουργίες που έχει δικαίωμα να κάνει ο κάθε χρήστης
  • Προβολές και εκτυπώσεις.
  • Εξαγωγή δεδομένων σε Excel.
  • Αυτόματη δημιουργία Προσφοράς σε Microsoft Word.
  • Αποστολή Εmail μέσα από την εφαρμογή.
  • Εκτύπωση Αποδείξεων (σε χαρτί Α4, Α5 ή άλλο έντυπο ).
  • Δυνατότητα σήμανσης από φορολογικό μηχανισμό στην απόδειξη.
  • Εκτύπωση Ετικετών.
  • Βάση δεδομένων με 56.000 οδούς και Ταχυδρομικούς Κώδικες της Ελλάδας.
  • Εισαγωγή ή/και Εξαγωγή Δεδομένων από άλλα Συστήματα
  • Help on line και Εγχειρίδιο Χρήστη.

 

Οι Τιμές και ο Χρόνος Παράδοσης Ορίζονται Κατόπιν Συμφωνίας και Ανάλογα με τις Τελικές Λειτουργικές Προδιαγραφές της Εφαρμογής.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2021 Intelligent Software House