Οι εφαρμογες plus

Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της τεχνολογίας Plus... οι πρώτες εφαρμογές με αυτή την τεχνολογία θα είναι σύντομα διαθέσιμες. Οι νέες εφαρμογές θα έχουν εξελιγμένα γραφικά, εύκολο περιβάλλον εργασίας και πολλαπλές δυνατότητες.

  10ος 2013 i- Customers Plus
  11ος 2013 i- Insurance Plus
  12ος 2013 i-Medical Office Plus