Δοκιμαστικές Εκδόσεις

 

Μπορείτε να κατεβάσετε άμεσα, χωρίς εγγραφή και χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς όλο το Λογισμικό μας για να το δοκιμάσετε.

 H Εταιρία μας είναι Πιστοποιημένος Εκδότης Λογισμικού και όλο το Λογισμικό έχει την ψηφιακή υπογραφή μας. 

 

 Κατεβάστε Δωρεάν το Λογισμικό μας. Δοκιμάστε το για ένα μήνα, κι αν εξυπηρετεί τις ανάγκες σας, το αγοράζετε.

   

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Intelligent Software House  είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Εκδότης Λογισμικού και όλο το Λογισμικό έχει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ.

Αν παρόλα αυτά κατά το Download του Προγράμματος το Anti-Virus σας βγάλει μήνυμα ότι υπάρχει κίνδυνος, ΑΓΝΟΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ και προχωρήστε κανονικά στην Εγκατάσταση.

(Μερικά Anti-Virus ενημερώνουν για οποιοδήποτε Λογισμικό κατεβάζετε από το Internet, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από Πιστοποιημένο Εκδότη με Ηλεκτρονική Υπογραφή ή όχι.)

 

 

Εαν χρησιμοποιείτε Google Chrome και δεν ξεκινάει το download κάντε δεξί κλίκ στον σύνδεσμο κι επιλέξτε "Άνοιγμα σε νέα καρτέλα" ή "Άνοιγμα σε νεο παράθυρο" 

 

Download i-Customers Plus Download i-Customers Plus  Download

(*Με ή χωρίς Εμπορική Διαχείριση)

 

Download Download i-Customers Download

 
 

Download Download i-Insurance Plus Download

 

Download Download i-Insurance  Download

 

    Download Download i-Medical Office Plus Download

(*Με ή χωρίς Εμπορική Διαχείριση)

* (Η Εφαρμογή i-Medical Office Plus είναι μια Ειδική έκδοση της i-Customers Plus)

 

 

Download Download i-Medical Office Download

  

i-Services Plus Download i-Services Plus Download

  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Συμβατότητα Λογισμικού

 

 

Copyright © 2013-2021 Intelligent Software House. All Rights Reserved.