Διαχειριση Ιατρειου

Ασθενείς, Ιστορικό Ασθενή, Ιατρικές Εξετάσεις, Φάρμακα, Χρεώσεις - Πιστώσεις - Υπόλοιπα Ασθενών.  Ραντεβού. 

 

 
 
Διαχείριση Ιατρείου με Εμπορική Διαχείριση - Εκδοση Παραστατικών.

Ασθενείς, Ιστορικό, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα, Αποστολή SMS, Αξιόγραφα.  

  • Ονομα: i-Medical Office Plus Εμπορική Διαχείριση       Περισσότερα......    
  • Τιμή: 255,00 Ευρώ
  • Info: Διαχείριση Ιατρείου (Plus version)


 Αγορα απο το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ιατρείου. (Plus Version)

Ασθενείς, Ιστορικό, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα, Αποστολή SMS. Αξιόγραφα.

  • Ονομα: i-Medical Office Plus       Περισσότερα......    
  • Τιμή: 195,50 Ευρώ
  • Info: Διαχείριση Ιατρείου (Plus version)


 Αγορα απo το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Διαχείριση Ιατρείου.

Ασθενείς, Ιστορικό, Καταχώρηση Εξετάσεων, Ραντεβού, Οικονομικά, Φάρμακα. 


 Αγορα απο το e-shop

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Λογισμικο

Τιμοκαταλογος

Download

e-shop

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2021 Intelligent Software House